Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 28:1-29"

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2014 Ê-sai 28:1-29Hãy Lắng Tai và Để Ý “Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời trách phạt Sa-ma-ri? Khi bạn không muốn nghe Lời Đức Chúa Trời và bước vào sự yên nghỉ của Ngài thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn làm gì khi biết Đức Chúa Trời có kế hoạch thích hợp cho từng Cơ Đốc nhân? Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “khốn thay” bắt đầu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top