Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 6:18-20"

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015 Ê-phê-sô 6:18-20Sức Mạnh Cầu Nguyện, Cầu Thay “Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành” (Ê-phê-sô 6:19). Câu hỏi suy ngẫm: Có đủ các khí giới của Đức Chúa Trời nhưng thiếu cầu nguyện, cầu thay thì sẽ thế nào? Nếu chỉ cầu nguyện mà không trang bị các khí giới khác thì sao? Xin giải thích câu 18. ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top