Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 6:14-18"

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2015 Ê-phê-sô 6:14-18Khí Giới Thuộc Linh “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phải bắt đầu và kết thúc trận chiến thuộc linh dựa trên nền tảng nào? Xin liệt kê và giải thích các khí giới thuộc linh? Đâu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top