Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 6:10-13"

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2015 Ê-phê-sô 6:10-13Chiến Trận Thuộc Linh “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mô tả thế nào về kẻ thù của chúng ta? Chúng ta phải chuẩn bị và đối đầu với chúng bằng cách nào? Kết quả ra sao? Cuộc ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top