Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 5:15-21"

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2015 Ê-phê-sô 5:15-21Sống Khôn Ngoan: Hãy Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Câu hỏi suy ngẫm: Xin cho biết đặc điểm của một người say rượu. Đầy dẫy Chúa Thánh Linh là gì? Người đầy dẫy Chúa Thánh Linh có điểm gì giống và khác người say rượu? Làm sao để được đầy dẫy Chúa Thánh Linh? Một cách sốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2015 Ê-phê-sô 5:15-21Sống Khôn Ngoan: Lợi Dụng Thì Giờ “Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). Câu hỏi suy ngẫm: Ê-phê-sô 5:16 dạy chúng ta cách sống khôn ngoan nào? Lợi dụng thì giờ là gì? Tại sao biết lợi dụng thì giờ là khôn ngoan? Chúng ta làm cách nào để lợi dụng thì giờ? Ê-phê-sô 5:16 dạy chúng ta một cách sống khôn ngoan: “Hãy lợi dụng thì giờ vì những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top