Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 5:15-17"

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2017 Ê-phê-sô 5:15-17Bước Đi Cách Khôn Ngoan “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một đời sống khôn ngoan (xem thêm Ê-phê-sô 1:8-9, 17-19)? Điều gì quyết định một người là khôn hay dại (câu 15)? Một đời sống khôn ngoan được bày tỏ như thế nào? Bạn áp dụng những nguyên tắc sốn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top