Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 4:17-32"

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2016 Ê-phê-sô 4:17-32Tha Thứ Để Sống Hài Hòa “Hãy ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Câu hỏi suy ngẫm: Mối tương giao với Chúa và với người khác liên hệ nhau thế nào? Để hàn gắn những mối tương quan đã bị đổ vỡ, chúng ta cần phải làm gì? Bạn thường có thái độ và hành động nào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top