Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 4:11-16"

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2017   Ê-phê-sô 4:11-16 Gây Dựng Thân Thể Chúa Giê-xu   “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (câu 16).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Chúa ban cho Hội Thánh những chức vụ nào? Mục đích của nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top