Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 2:10; Phi-líp 2:7-8"

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2014 Ê-phê-sô 2:10; Phi-líp 2:7-8Nhờ Lời Chúa Để Sống và Phục Vụ “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Đức Chúa Trời vạch ra cho đời sống chúng ta là gì? Điều nào cho thấy Chúa Giê-xu đã từ bỏ mình và dấn thân phục vụ? Làm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top