Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Dân Số Ký 27:15-21"

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2017 Dân Số Ký 27:15-21Thần của Chúa trên Người Lãnh Đạo “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm động; phải đặt tay trên mình người” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Chúa trả lời ông ra sao? Một trong những yếu tố người lãnh đạo dân Chúa không thể thiếu là gì? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top