Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Trước Sự Chống Đối “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm chứng về Chúa Giê-xu cho đám đông? Trước sự chống đối của giới chức lãnh đạo tôn giáo, hai sứ đồ đã có thái độ và hành xử r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top