Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-8Mong Đợi Gì? “Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Người què ngồi trước cửa Đẹp có hình dáng, suy nghĩ, và ước mơ như thế nào (câu 2-5)? Cảm xúc của anh thay đổi ra sao khi nghe Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Tôi không có bạc vàng …” và những biến đổi trong chí ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top