Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 2:40-47"

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 2:40-47Hội Thánh Lý Tưởng “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà” (câu 46). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh đầu tiên bắt đầu như thế nào (câu 40- 41)? Hội Thánh đầu tiên có những đặc điểm lý tưởng nào? Hội Thánh bạn cần có những điều gì để hướng đến Hội Thánh lý tưởng như Hội Thánh đầ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top