Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:36-42"

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2019 Công Vụ 9:36-42 Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha là ai? Bà đã đầu tư những điều mình có cho việc gì? Qua lễ tang bà, chúng ta thấy mọi người đối xử với bà ra sao? Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho người” kỳ diệu như thế nào? Bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2018 Công Vụ 9:36-42 Yêu Thương Tha Nhân “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha có nếp sống thế nào? Mọi người đối với bà ra sao khi bà qua đời? Chúa đã “báo đáp”việc lành của bà như thế nào? Bạn bày tỏ lòng thương xót những người trong hoàn cảnh khó khăn ra sao? Kinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2017 Công Vụ 9:36-42Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha là ai? Bà đã đầu tư những điều mình có cho việc gì? Qua lễ tang bà, chúng ta thấy mọi người đối xử với bà ra sao? Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho người” kỳ diệu như thế nào? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top