Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:19b-31"

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2016 Công Vụ 9:19b-31Khởi Sự Một Đời Sống Mới “Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi gặp Chúa Phục Sinh trên đường đi Đa-mách, ông Sau-lơ đã khởi sự một đời sống mới thế nào? Ông gặp những thuận lợi và khó khăn nào? Hình ảnh hay hoàn cảnh nào gây ấn tượng cho bạn trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhất ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top