Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2016 Công Vụ 9:1-9Sống Yêu Thương và Rộng Lượng “Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi gặp Chúa, ông Sau-lơ là người thế nào? Ông gặp Chúa ra sao? Cách Chúa đối diện với ông Sau-lơ cho thấy bản tính nào của Ngài? Bạn sống thế nào để phản ánh những bản tính của Cha trên trời? Câu 1-2 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top