Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 8:18-25"

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2016 Công Vụ 8:18-25Giá Trị của Lời Quở Trách “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín” (Châm Ngôn 27:5). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời cầu xin và hành động của thuật sĩ Si-môn, chúng ta biết đức tin của ông như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời ra sao? Lời quở trách tỏ tường và mạnh mẽ của Sứ đồ Phi-e-rơ đã giúp gì cho ông Si-môn? Bạn cần quở trách người khác, hay đón ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top