Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 8:14-17"

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016 Công Vụ 8:14-17Một Niềm Tin và Một Sự Ban Cho “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (I Cô-rinh-tô 12:13). Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng được các sứ đồ cử đến thành Sa-ma-ri để làm gì? Chuyến đi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top