Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 7:54-60"

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2016 Công Vụ 7:54-60Tiếng Kêu của Tình Yêu “Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (Công Vụ 7:60). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-tiên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Thái độ của ông ra sao? Ông nói gì khiến dân chúng kéo ông ra để ném đá? Ông đã cầu nguyện và kêu lớn tiếng với Chúa điều gì? Bạn phản ứng thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top