Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 6:8-15"

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2015 Công Vụ 6:8-15Mối Nguy Hiểm Đang Chờ Đợi! “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ê-tiên bị chống đối và họ đã hành xử với ông như thế nào? Có mối nguy hiểm nào đang chờ bạn bạn? Lời Chúa an ủi bạn như thế nào khi bạn dám sống với đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu? Ông Ê-tiên là một ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top