Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 5:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2015 Công Vụ 5:1-11Mối Nguy Hiểm của Sự Giả Hình “Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời” (câu 4b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra đã nói dối Đức Chúa Trời như thế nào và hậu quả của việc này nghiêm trọng ra sao? Bạn rút ra những nguyên tắc quan trọng nào trong việc dâng hiến (câu 3-4). Bạn được C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top