Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 4:32-37"

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015 Công Vụ 4:32-37Một Cộng Đồng Mới Sống Động “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Cộng đồng mới của những người tin Chúa Giê-xu có những đặc điểm nào? Bạn và các tín hữu trong cộng đồng có thể làm gì để Hội Thánh của bạn trở nên giống Hội Thánh đầu tiên c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top