Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 26:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2017 Công Vụ 26:1-8Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi “Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những người chết sống lại sao?” (câu 8 BTT). “Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại?” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được phép tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô đã nói gì và ông tập trung nhấn mạnh điều gì trước tiên? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top