Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 25:23-27"

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017 Công Vụ 25:23-27Quyết Không Lùi Bước “Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những người xét xử Sứ đồ Phao-lô có tìm thấy tội của ông không? Tại sao Tổng đốc Phê-lít vẫn tìm một lý do hợp lý để giải Sứ đồ Phao-lô đến La Mã? Bạn thấy gì về sự tể trị c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top