Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 24:22-27"

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2017 Công Vụ 24:22-27Đạo Đức của Quan Tổng Đốc “Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tổng đốc Phê-lít quyết định tạm hoãn phiên tòa? Trong thời gian giam giữ Sứ đồ Phao-lô, Tổng đốc Phê-lít đã cư xử với ông thế nào? Qua đó bạn nhận định thế nào về đạo đức của ông Phê-lít? Bạn học được gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top