Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 22:24-29"

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017 Công Vụ 22:24-29Công Dân Nước Trời “Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dù người đó chưa thành án, hay sao?” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Công dân La Mã có những đặc quyền nào? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô khỏi bị đánh đòn theo lệnh của viên quản cơ? Công dân Nước Trời có nhữn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top