Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 22:1-23"

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2017 Công Vụ 22:1-23Làm Chứng cho Đồng Hương “Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gửi thông điệp gì qua lời chứng cho người đồng hương? Thái độ và phản ứng của họ ra sao? Bạn học được gì khi làm chứng về Chúa cho đồng bào? Dù bị đám đông người Do Thái đánh đập dã man, gào thét đòi giết, Sứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top