Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 21:27-22:2"

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2017   Công Vụ 21:27-22:2 Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế   “Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20a).   Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiệnSứ đồ Phao-lô bị bắt trong Đền Thờ diễn ra như thế nào? Bạn nhìn thấy những điểm tương đồng nào giữa Sứ đồ Phao-lô và Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ nạn? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top