Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 21:15-26"

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2017   Công Vụ 21:15-26 Vì Lợi Ích của Anh Em Do Thái   “Với những người không luật pháp, (dù đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp” (I Cô-rinh-rô 9:21).   Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc họp mặt của Sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão ở Giê-r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top