Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 21:1-14"

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2017   Công Vụ 21:1-14 Thưa Vâng Với Chúa   “Xin cho ý muốn của Chúa được nên!” (câu 14b)   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và các tín hữu đã thể hiện sự quan tâm nhau như thế nào (Công Vụ 20:36; 21:13)? Tại sao ông từ chối những lời khuyên của họ? Bạn nhận biết ý Chúa và thưa “Vâng” với Ngài như thế nào?   Chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp về t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top