Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 2:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2014 Công Vụ 2:1-13Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh “Các môn đệ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ 2:3-4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ban cho môn đệ món quà gì trong ngày lễ Ngũ Tuần? Giải thích những biểu tượng tron ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top