Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:7-12"

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2017 Công Vụ 20:7-12Ngủ Quên “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa tại Trô-ách nhóm lại để dự Lễ Bẻ Bánh vào ngày nào trong tuần? Tại sao anh Ơ-tích bị té xuống từ tầng lầu thứ ba? Nhờ đâu anh Ơ-tích không chết? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì? Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông ở lại Trô-ách bảy ngày (câu 6). N ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top