Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:13-16"

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2017 Công Vụ 20:13-16Nhắm Mục Đích Mà Chạy “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình của Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo từ Trô-ách đến Mi-lê như thế nào? Chuyến đi này của Sứ đồ Phao ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top