Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 18:24-28"

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2016 Công Vụ 18:24-28Tâm Tình và Sứ Điệp “Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (câu 25a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của ông ra sao? Ông bà Bê-rít-sin và A-qui-la đã làm gì để giúp ông A-bô-lô hoàn chỉnh sứ điệp? Tâm tình và sứ điệp phải liên hệ như thế nào để công tá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top