Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 18:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016 Công Vụ 18:1-17Sứ Giả Trung Tín “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại thành Cô-rinh-tô? Điều gì khiến ông có ý định từ bỏ nơi này? Lời phán của Chúa đã tác động đến ông như thế nào? Bạn được khích lệ gì trong việc làm chứng về Phúc Âm? Thành Cô-rinh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top