Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 17:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2016 Công Vụ 17:1-9Tác Hại của Lòng Ghen Tị “Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàng nơi đường phố, xui giục đoàn dân gây loạn trong thành” (câu 5a). Câu hỏi suy ngẫm: Công việc đoàn truyền giáo của ông Phao-lô tại Tê-sa-lô-ni-ca tiến triển như thế nào? Lòng ghen ghét của một số người Do Thái đã dẫn đến tác hại cho những ai? Bạn được nhắc nhở gì trước thành cô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top