Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 16:35-40"

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2016 Công Vụ 16:35-40Xin Lỗi “Họ bèn đến nói với hai người, thả đi, và xin lìa khỏi thành” (câu 39 BTT). “Vậy, họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành” (câu 39 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao quan tòa ra lệnh trả tự do cho hai ông Phao-lô và Si-la? Ông Phao-lô có ý gì khi đòi hỏi chính các quan tòa phải đến để thả hai ông ra? Việc xin lỗi người khác có dễ dàn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top