Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 16:16-34"

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2019 Công Vụ 16:16-34 Sức Mạnh của Sự Thờ Phượng Chúa “Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phao-lô và ông Si-la đang đi đâu và việc gì xảy ra với họ? Họ làm gì trong tù và kết quả thế nào? Sự hiệp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2016 Công Vụ 16:16-34Tiếng Hát trong Tù “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la phải vào tù? Trong tù, hai ông để lại những ảnh hưởng nào cho những ai? Hương vị Cơ Đốc của bạn tỏa ra như thế nào trong cộng đồng của mình? Đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top