Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 16:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2017 Công Vụ 16:1-5Đức Tin Thành Thật trong Gia Đình “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ti-mô-thê là ai? Ông thừa hưởng đức tin thành thật từ đâu? Ông được mọi người đánh giá thế nào? Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016 Công Vụ 16:1-5Gương Người Truyền Giáo “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22b). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về ông Ti-mô-thê? Tại sao Sứ đồ Phao-lô phải làm phép cắt bì cho ông Ti-mô-thê? Bạn học được gì từ gương truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô và ông Ti-mô-thê? Ông Ti-mô-thê là một chàng trai trẻ ở thành ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top