Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 15:35-41"

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2018 Công Vụ 15:35-41 Bất Đồng Nhưng Không Bất Hòa “Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba bất đồng với nhau về chuyện gì? Họ giải quyết vấn đề ra sao? Kết quả thế nào? Làm thế nào để có thể bất đồng mà không bất hòa trong Hội Thánh? Sau hành trình truyền giáo lần thứ n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016 Công Vụ 15:35-41Hai Lối “Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba có sự bất đồng gay gắt? Họ đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn ủng hộ quan điểm của ai? Bạn học được gì qua bài học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top