Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 15:22-33"

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016 Công Vụ 15:22-33Hiệp Nhất trong Sự Khác Biệt “Ấy là Chúa Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm” (câu 28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Các trưởng lão và sứ đồ đã giải quyết thắc mắc của tín hữu Dân Ngoại như thế nào? Bạn học được gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top