Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 15:12-21"

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016 Công Vụ 15:12-21 Hỗ Trợ, Bổ Sung, và Gắn Kết Hòa Bình “Khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Lời trình bày của ông Gia-cơ trước giáo hội nghị có những phần nào? Những lời đề nghị của ông Gia-cơ có ý nghĩa gì đối với những người đang hiện diện, những tín hữu người Do Thái và ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top