Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 15:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2016 Công Vụ 15:1-11 Được Cứu Nhờ Ân Sủng “Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các tín hữu người Giu-đê (Do Thái) dạy những Dân Ngoại mới tin Chúa Giê-xu phải làm phép cắt bì? Điều gì xảy ra sau đó? Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích thế nào trong câu 8-9? Điều này có ý nghĩa gì trong niềm tin ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top