Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 14:8-20"

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016 Công Vụ 14:8-20 Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người dân thành Lít-trơ tôn hai ông ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top