Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 13:4-12"

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016 Công Vụ 13:4-12Thi Hành Mệnh Lệnh của Chúa “Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Chúa Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Ba-na-ba và Sau-lơ đã thi hành mệnh lệnh Chúa như thế nào và tại sao họ làm như thế? Phân đoạn này cho biết điều quan trọng nào một giáo sĩ phải có? Bạn được Chúa kêu gọi truyền g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top