Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 12:19b-24"

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016 Công Vụ 12:19b-24Sự Đoán Xét Tức Thì “Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh Vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Vua Hê-rốt này (câu 20-22, xem lại câu 2-4,19)? Kết cuộc của vị vua này như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? Vua Hê-rốt trong phần Kinh Thánh này ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top