Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 12:1-19a"

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016 Công Vụ 12:1-19aSự Giải Cứu Kỳ Diệu “Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong hoàn cảnh nào? Chúa đã giải cứu ông ra sao? Tại sao các môn đệ không tin lời của con đòi Rô-đơ? Bạn học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top