Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 11:1-18"

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2016 Công Vụ 11:1-18Cửa Ân Sủng Mở Toang “Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã phản ứng thế nào về chuyến viếng thăm gia đình ông Cọt-nây của Sứ đồ Phi-e-rơ? Ông Phi-e-rơ đã giải thích vấn đề này ra sao?Nhận thức cánh cửa ân sủng của Chúa mở toang cho mọi người có liên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top