Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 10:9-23a"

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016 Công Vụ 10:9-23aKhông Sạch Mà Sạch! “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã thấy gì trong khải tượng? Lời nào được phán với ông đến ba lần? Làm thế nào ông Phi-e-rơ có thể hiểu khải tượng và đáp ứng tích cực theo ý muốn của Chúa? Bạn học được gì từ nếp sống của ông Phi-e-rơ? Sứ đồ Phi-e-rơ đang cầu n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top