Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 10:23b-33"

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016 Công Vụ 10:23b-33 Chia Sẻ Khải Tượng “Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với” (câu 23b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ mời thêm anh em ở Giốp-bê cùng đi với ông? Cách ông Phi-e-rơ tiếp xúc với Dân Ngoại như thế nào? Ông Cọt-nây đã chia sẻ khải tượng với những ai? Bạn học được gì từ hai nhân vật chính trong câ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top